"friendship" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

friendship rzeczownik

rzeczownik + friendship
Kolokacji: 4
childhood friendship • friendship of several women • friendship of several men • boyhood friendship
friendship + rzeczownik
Kolokacji: 14
friendship treaty • Friendship Bridge • friendship group • Friendship Height • Friendship Association • ...
friendship + czasownik
Kolokacji: 37
friendship develops • friendship begins • friendship grows • friendship leads • friendship continues • ...
czasownik + friendship
Kolokacji: 51
make friendships • form a friendship • develop a friendship • renew one's friendship • maintain a friendship • ...
przymiotnik + friendship
Kolokacji: 80
close friendship • lifelong friendship • strong friendship • long friendship • personal friendship • lasting friendship • new friendship • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. close friendship = bliska przyjaźń close friendship
2. lifelong friendship = dozgonna przyjaźń lifelong friendship
3. strong friendship = silna przyjaźń strong friendship
4. long friendship = długa przyjaźń long friendship
5. personal friendship = osobista przyjaźń personal friendship
6. lasting friendship = mocna przyjaźń lasting friendship
7. new friendship = nowa przyjaźń new friendship
8. old friendship = stara przyjaźń old friendship
9. deep friendship = głęboka przyjaźń deep friendship
10. great friendship = znaczna przyjaźń great friendship
11. true friendship = prawdziwa przyjaźń true friendship
12. warm friendship = ciepła przyjaźń warm friendship
13. unlikely friendship = mało prawdopodobna przyjaźń unlikely friendship
14. intimate friendship = przyjaźń serdecznego przyjaciela intimate friendship
przyimek + friendship
Kolokacji: 19
of friendship • about friendship • for friendship • on friendship • with friendship • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.