BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"friendship" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

friendship rzeczownik

rzeczownik + friendship
Kolokacji: 4
childhood friendship • friendship of several women • friendship of several men • boyhood friendship
friendship + rzeczownik
Kolokacji: 14
friendship treaty • Friendship Bridge • friendship group • Friendship Height • Friendship Association • ...
friendship + czasownik
Kolokacji: 37
friendship develops • friendship begins • friendship grows • friendship leads • friendship continues • ...
czasownik + friendship
Kolokacji: 51
make friendships • form a friendship • develop a friendship • renew one's friendship • maintain a friendship • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. make friendships = marki przyjaźnie make friendships
  • As a result, he forms a strong friendship with her.
  • We don't form close friendships, not the ones I know.
  • I had not intended to form a friendship with him.
  • Those with common interests find each other and form new friendships.
  • However, both boys go on to form an unlikely friendship.
  • Over this period of time, they formed a strong friendship.
  • While their romance doesn't last long, the two form a special friendship.
  • Eventually, the two come together to form a partnership, and also friendship.
  • He is close to Helen and forms a friendship with her.
  • At first, there is tension between the two but eventually they form a close friendship.
7. end one's friendship = koniec czyjś przyjaźń end one's friendship
8. cultivate friendships = pielęgnuj przyjaźnie cultivate friendships
11. begin a friendship = zacznij przyjaźń begin a friendship
12. promote friendship = działaj na rzecz przyjaźni promote friendship
przymiotnik + friendship
Kolokacji: 80
close friendship • lifelong friendship • strong friendship • long friendship • personal friendship • lasting friendship • new friendship • ...
przyimek + friendship
Kolokacji: 19
of friendship • about friendship • for friendship • on friendship • with friendship • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.