"friendship" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

friendship rzeczownik

rzeczownik + friendship
Kolokacji: 4
childhood friendship • friendship of several women • friendship of several men • boyhood friendship
friendship + rzeczownik
Kolokacji: 14
friendship treaty • Friendship Bridge • friendship group • Friendship Height • Friendship Association • ...
friendship + czasownik
Kolokacji: 37
friendship develops • friendship begins • friendship grows • friendship leads • friendship continues • ...
czasownik + friendship
Kolokacji: 51
make friendships • form a friendship • develop a friendship • renew one's friendship • maintain a friendship • ...
przymiotnik + friendship
Kolokacji: 80
close friendship • lifelong friendship • strong friendship • long friendship • personal friendship • lasting friendship • new friendship • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. lifelong friendship = dozgonna przyjaźń lifelong friendship
2. long friendship = długa przyjaźń long friendship
3. lasting friendship = mocna przyjaźń lasting friendship
4. longstanding friendship = longstanding przyjaźń longstanding friendship
5. long-term friendship = długoterminowa przyjaźń long-term friendship
7. brief friendship = przelotna przyjaźń brief friendship
9. decades-long friendship = dekada-długi przyjaźń decades-long friendship
10. life-long friendship = dożywotni-długi przyjaźń life-long friendship
11. undying friendship = dozgonna przyjaźń undying friendship
12. traditional friendship = tradycyjna przyjaźń traditional friendship
(6) deep, intense, profound
Kolokacji: 3
(9) unlikely, uneasy, improbable
Kolokacji: 3
(11) male, female
Kolokacji: 2
(14) mutual, interracial
Kolokacji: 2
przyimek + friendship
Kolokacji: 19
of friendship • about friendship • for friendship • on friendship • with friendship • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.