"end one's friendship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniec czyjś przyjaźń
  1. end czasownik + friendship rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The two had a falling out which ended their friendship.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo