KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"evening" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evening rzeczownik

rzeczownik + evening
Kolokacji: 33
Friday evening • Saturday evening • Sunday evening • Thursday evening • Wednesday evening • Tuesday evening • Monday evening • ...
evening + rzeczownik
Kolokacji: 126
evening news • evening meal • evening dress • Evening Standard • evening gown • evening sky • evening clothes • Evening Star • ...
evening + czasownik
Kolokacji: 54
evening begins • evening comes • evening goes • evening ends • evening includes • evening wears • ...
czasownik + evening
Kolokacji: 11
spend the evening • hold on the evening • make for an evening • look to an evening • air on Sunday evenings • ...
przymiotnik + evening
Kolokacji: 95
early evening • Good evening • previous evening • late evening • warm evening • recent evening • pleasant evening • long evening • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(5) long, endless
Kolokacji: 2
(6) entire, whole, full
Kolokacji: 3
1. quiet evening = cichy wieczór quiet evening
  • Instead of going out she was planning to spend a quiet evening at home, the first, it seemed, for weeks.
  • "So thought it better to come home and have a quiet evening."
  • "It is always a good place to spend a quiet evening."
  • I had to be in Paris the next day and wanted a quiet evening.
  • She had apparently been having a quiet evening with her music.
  • There were so many things left to talk about if only they might have another quiet evening together.
  • "And I was looking forward to a quiet evening at home."
  • It would be a nice, quiet evening with everyone together.
  • You're probably putting your feet up after a hard day, looking forward to a quiet evening in, perhaps?
  • "Since when have we ever had quiet evenings in front of the television?"
2. windy evening = wietrzny wieczór windy evening
3. stormy evening = burzowy wieczór stormy evening
4. calm evening = spokojny wieczór calm evening
5. peaceful evening = spokojny wieczór peaceful evening
6. breezy evening = wietrzny wieczór breezy evening
7. blustery evening = wietrzny wieczór blustery evening
(10) single, snowy, solitary
Kolokacji: 3
(13) memorable, unforgettable
Kolokacji: 2
(14) rainy, humid, wet, muggy
Kolokacji: 4
(15) balmy, mild, drunken, soft
Kolokacji: 4
(16) final, fateful, miserable
Kolokacji: 3
(17) dark, gloomy
Kolokacji: 2
(20) busy, fun-filled
Kolokacji: 2
(21) dull, foggy, misty, cloudy
Kolokacji: 4
(22) festive, happy
Kolokacji: 2
(23) eventful, lively, uneventful
Kolokacji: 3
(24) rare, occasional
Kolokacji: 2
(25) strange, leisurely
Kolokacji: 2
przyimek + evening
Kolokacji: 23
until evening • by evening • that evening • at evening • toward evening • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.