"breezy evening" — Słownik kolokacji angielskich

breezy evening kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wietrzny wieczór
  1. breezy przymiotnik + evening rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was one of those lukewarm, breezy evenings that make you feel you're expecting something.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo