"evening watching" — Słownik kolokacji angielskich

evening watching kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzenie wieczorowe
  1. evening rzeczownik + watch czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At home he spends evenings coolly watching surgery videotapes to figure out what he's doing wrong.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo