"evening sun" — Słownik kolokacji angielskich

evening sun kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słońce wieczorowe
  1. evening rzeczownik + sun rzeczownik
    Silna kolokacja

    The wind and the evening sun were both at her back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo