"evening sees" — Słownik kolokacji angielskich

evening sees kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczór widzi
  1. evening rzeczownik + see czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was his second drink that evening and she had never before seen him take more than one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo