"evening follows" — Słownik kolokacji angielskich

evening follows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczór następuje
  1. evening rzeczownik + follow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So the days slipped away, as each morning dawned bright and fair, and each evening followed cool and clear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo