"evening gathers" — Słownik kolokacji angielskich

evening gathers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marszczenia wieczorowe
  1. evening rzeczownik + gather czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Every evening for a week, hundreds of people gathered at the home for an hourlong prayer vigil.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo