"effect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effect czasownik

effect + rzeczownik
Kolokacji: 7
effect change • effect one's escape • effect repairs • effect reforms • effect the number • ...
effect + przyimek
Kolokacji: 13
effect in • effect with • effect to • effect on • effected through • ...
effect + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 4
adversely effect • negatively effect • actually effect • significantly effected

effect rzeczownik

rzeczownik + effect
Kolokacji: 180
side effect • health effect • greenhouse effect • ripple effect • domino effect • lighting effect • placebo effect • effect of drowsiness • ...
effect + rzeczownik
Kolokacji: 17
Side Effects section • effects supervisor • effect size • effects pedal • effects artist • ...
effect + czasownik
Kolokacji: 104
effect occurs • effect causes • effect includes • effect makes • effect changes • effect goes • effect lasts • effect results • ...
czasownik + effect
Kolokacji: 149
take effect • produce effects • report effects • give effect • include effects • cause effects • notice effects • cover effects • ...
przymiotnik + effect
Kolokacji: 675
negative effect • special effect • adverse effect • visual effect • positive effect • significant effect • long-term effect • ...
przyimek + effect
Kolokacji: 29
into effect • in effect • without effect • including effects • for effects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.