"unlikely effect" — Słownik kolokacji angielskich

unlikely effect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało prawdopodobny efekt
  1. unlikely przymiotnik + effect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Tell your doctor immediately if you have any of these unlikely but serious side effects: bloating, depression.

    Podobne kolokacje: