TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"profound effect" — Słownik kolokacji angielskich

profound effect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głęboki skutek
  1. profound przymiotnik + effect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And why was she having such a profound effect upon him?