KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"effect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effect rzeczownik

rzeczownik + effect
Kolokacji: 180
side effect • health effect • greenhouse effect • ripple effect • domino effect • lighting effect • placebo effect • effect of drowsiness • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
4. ripple effect = efekt domino, efekt kół na wodzie ripple effect
6. lighting effect = efekt oświetleniowy lighting effect
7. placebo effect = efekt placebo (polepszenie stanu zdrowia po zażyciu placebo) placebo effect
9. effect of dizziness = efekt zawrotów głowy effect of dizziness
11. deterrent effect = efekt odstraszający deterrent effect
13. term effect = efekt terminu term effect
14. Doppler effect = zjawisko Dopplera Doppler effect
16. shock effect = efekt nieoczekiwany shock effect
17. effect of treatment = skuteczność traktowania effect of treatment
18. effect of alcohol = efekt alkoholu effect of alcohol
22. field effect = efekt pola field effect
23. halo effect = efekt aureoli, efekt halo halo effect
24. effect of one's words = efekt z czyjś słowa effect of one's words
25. color effect = efekt koloru color effect
26. wealth effect = efekt majątkowy wealth effect
28. blast effect = efekt podmuchu blast effect
29. ground effect = efekt przypowierzchniowy ground effect
31. effect of light = skuteczność światła effect of light
32. system effect = efekt systemu system effect
33. snowball effect = efekt kuli śnieżnej snowball effect
effect + rzeczownik
Kolokacji: 17
Side Effects section • effects supervisor • effect size • effects pedal • effects artist • ...
effect + czasownik
Kolokacji: 104
effect occurs • effect causes • effect includes • effect makes • effect changes • effect goes • effect lasts • effect results • ...
czasownik + effect
Kolokacji: 149
take effect • produce effects • report effects • give effect • include effects • cause effects • notice effects • cover effects • ...
przymiotnik + effect
Kolokacji: 675
negative effect • special effect • adverse effect • visual effect • positive effect • significant effect • long-term effect • ...
przyimek + effect
Kolokacji: 29
into effect • in effect • without effect • including effects • for effects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.