"effect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effect rzeczownik

rzeczownik + effect
Kolokacji: 180
side effect • health effect • greenhouse effect • ripple effect • domino effect • lighting effect • placebo effect • effect of drowsiness • ...
effect + rzeczownik
Kolokacji: 17
Side Effects section • effects supervisor • effect size • effects pedal • effects artist • ...
effect + czasownik
Kolokacji: 104
effect occurs • effect causes • effect includes • effect makes • effect changes • effect goes • effect lasts • effect results • ...
czasownik + effect
Kolokacji: 149
take effect • produce effects • report effects • give effect • include effects • cause effects • notice effects • cover effects • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 69
5. include effects = obejmuj efekty include effects
8. cover effects = efekty okładkie cover effects
9. monitor for effects = monitor dla efektów monitor for effects
10. work for effects = praca dla efektów work for effects
11. warn of effect = przestrzeż przed efektem warn of effect
13. increase for effects = wzrost dla efektów increase for effects
14. add effects = dodaj efekty add effects
15. experience effects = efekty doświadczenia experience effects
16. use effects = efekty wykorzystania use effects
17. provide effects = zapewnij skutki provide effects
18. list effects = efekty listy list effects
19. go into effect = poskutkować go into effect
21. put into effect = wprowadzać w życie put into effect
24. tell about any side effect = powiedz o jakimkolwiek efekcie ubocznym tell about any side effect
28. come into effect = wchodzić w życie (np. przepisy prawne) come into effect
29. remain in effect = pozostawać w mocy, obowiązywać remain in effect
30. effect is observed = efekt jest zaobserwowany effect is observed
32. feature effects = efekty cechy feature effects
36. effect is limited = skutek jest ograniczony effect is limited
37. test the effects = sprawdź skutki test the effects
38. effect is found = efekt zostanie znaleziony effect is found
41. enhance the effect = wzmacniaj skuteczność enhance the effect
46. prevent this effect = zapobiegnij temu efektowi prevent this effect
50. pause for effect = pauza na pokaz pause for effect
55. explain the effects = wyjaśnij efekty explain the effects
61. say in effect = powiedz w efekcie say in effect
62. use with effect = wykorzystanie z efektem use with effect
63. use to effect = wykorzystanie do efektu use to effect
64. get the effect = dostań efekt get the effect
66. counter the effects = przeciwdziałaj efektom counter the effects
67. use for effect = wykorzystanie na pokaz use for effect
69. treat effects = efekty przyjemności treat effects
przymiotnik + effect
Kolokacji: 675
negative effect • special effect • adverse effect • visual effect • positive effect • significant effect • long-term effect • ...
przyimek + effect
Kolokacji: 29
into effect • in effect • without effect • including effects • for effects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.