"deleterious effect" — Słownik kolokacji angielskich

deleterious effect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szkodliwy efekt
  1. deleterious przymiotnik + effect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Much of this is having a deleterious effect on British industry and jobs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo