Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"into effect" — Słownik kolokacji angielskich

into effect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do efektu
  1. into przyimek + effect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The rate of increase had been 56 percent over the two years before the plan went into effect.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo