Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"including effects" — Słownik kolokacji angielskich

including effects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym efekty
  1. including przyimek + effect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Exercise has many physiological benefits, including advantageous effects on learning and memory.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo