Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"without effect" — Słownik kolokacji angielskich

without effect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez efektu
  1. without przyimek + effect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both of them have been shown to be without significant effect.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo