14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"effect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effect rzeczownik

rzeczownik + effect
Kolokacji: 180
side effect • health effect • greenhouse effect • ripple effect • domino effect • lighting effect • placebo effect • effect of drowsiness • ...
effect + rzeczownik
Kolokacji: 17
Side Effects section • effects supervisor • effect size • effects pedal • effects artist • ...
effect + czasownik
Kolokacji: 104
effect occurs • effect causes • effect includes • effect makes • effect changes • effect goes • effect lasts • effect results • ...
czasownik + effect
Kolokacji: 149
take effect • produce effects • report effects • give effect • include effects • cause effects • notice effects • cover effects • ...
przymiotnik + effect
Kolokacji: 675
negative effect • special effect • adverse effect • visual effect • positive effect • significant effect • long-term effect • ...
przyimek + effect
Kolokacji: 29
into effect • in effect • without effect • including effects • for effects • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
2. in effect = w istocie, w rzeczywistości, w praktyce in effect
  • Both of them have been shown to be without significant effect.
  • But it was all without effect The two just would not fight.
  • I can drink a case or three of the stuff without effect.
  • Fire was returned by the French but without significant effect.
  • While the drug is effective, it's not without side effects of its own.
  • No form of energy production can ever be entirely without environmental effects.
  • He could see himself eating the food without ill effect.
  • All these points can be acknowledged without serious effect upon the method.
  • There are, however, cases in which learning can be shown to occur without good or bad effects following the behavior.
  • Without special effects as the main attraction, there would be no movie here at all.
11. following effects = następując po efektach following effects
13. after effects = skutki, następstwa after effects
20. over the effects = ponad efektami over the effects

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.