PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"effect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effect rzeczownik

rzeczownik + effect
Kolokacji: 180
side effect • health effect • greenhouse effect • ripple effect • domino effect • lighting effect • placebo effect • effect of drowsiness • ...
effect + rzeczownik
Kolokacji: 17
Side Effects section • effects supervisor • effect size • effects pedal • effects artist • ...
effect + czasownik
Kolokacji: 104
effect occurs • effect causes • effect includes • effect makes • effect changes • effect goes • effect lasts • effect results • ...
czasownik + effect
Kolokacji: 149
take effect • produce effects • report effects • give effect • include effects • cause effects • notice effects • cover effects • ...
przymiotnik + effect
Kolokacji: 675
negative effect • special effect • adverse effect • visual effect • positive effect • significant effect • long-term effect • ...
przyimek + effect
Kolokacji: 29
into effect • in effect • without effect • including effects • for effects • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
2. in effect = w istocie, w rzeczywistości, w praktyce in effect
  • They should be in effect by the end of the year.
  • In effect, the Administration is trying to do two things at once.
  • The policy has been in effect for more than 25 years.
  • In effect I'd cut myself off from other kids of my own age.
  • The new law will be in effect for five years.
  • The 44-cent plan has been in effect for about 10 years.
  • So really the the children were in effect brought by your mother?
  • The low rate would be in effect through the end of 1991.
  • But almost as much of their power was in the effect those Words had.
  • We'll also find out why so many people believe in the effect.
11. following effects = następując po efektach following effects
13. after effects = skutki, następstwa after effects
20. over the effects = ponad efektami over the effects

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.