"effect in" — Słownik kolokacji angielskich

effect in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): efekt w
  1. effect czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    High cholesterol can effect the human body in more ways than one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo