"effect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effect czasownik

effect + rzeczownik
Kolokacji: 7
effect change • effect one's escape • effect repairs • effect reforms • effect the number • ...
effect + przyimek
Kolokacji: 13
effect in • effect with • effect to • effect on • effected through • ...
effect + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 4
adversely effect • negatively effect • actually effect • significantly effected

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.