"devastating effect" — Słownik kolokacji angielskich

devastating effect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): druzgocący efekt
  1. devastating przymiotnik + effect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We take a look at the devastating effect of affairs.

powered by  eTutor logo