"devastating impact" — Słownik kolokacji angielskich

devastating impact kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niszczący wpływ
  1. devastating przymiotnik + impact rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Human activities can have a large and sometimes devastating impact on these factors.

powered by  eTutor logo