"drinking" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drinking rzeczownik

rzeczownik + drinking
Kolokacji: 9
binge drinking • beer drinking • wine drinking • tea drinking • coffee drinking • ...
drinking + rzeczownik
Kolokacji: 47
drinking water • drinking problem • drinking age • drinking fountain • drinking habit • drinking song • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) water, scene
Kolokacji: 2
1. drinking age = wiek dotyczący spożywania napojów alkoholowych drinking age
2. drinking binge = ciąg alkoholowy, cug alkoholowy drinking binge
3. drinking session = pijacka sesja drinking session
4. drinking bout = pijacka sesja drinking bout
  • Apparent-ly they've been having a drinking bout all this time.
  • He slowly stood, then nearly fell, still intoxicated from his drinking bout.
  • Every May Day from then on was a drinking bout.
  • When the lads wanted a drinking bout, who was I to deny them?
  • It was worse than any of his drinking bouts.
  • They hadn't made a fool of me in that drinking bout.
  • For that matter, that was my last drinking bout of any sort.
  • Used after a drinking bout, it is said to ease hangovers as well.
  • Jack has been an abusive father, especially during his drinking bouts.
  • The last is used toward the end of a drinking bout, when it is difficult to articulate anything else.
5. drinking man = człowiek dotyczący spożywania napojów alkoholowych drinking man
6. drinking day = dzień dotyczący spożywania napojów alkoholowych drinking day
(4) fountain, establishment
Kolokacji: 2
(5) habit, culture
Kolokacji: 2
(7) glass, vessel, Gourd
Kolokacji: 3
(8) cup, hole, trough
Kolokacji: 3
(9) straw, tube
Kolokacji: 2
(10) den, spot, club, place, bulb
Kolokacji: 5
(11) alcohol, wine, beer
Kolokacji: 3
(12) coffee, tea, Caffeine
Kolokacji: 3
drinking + czasownik
Kolokacji: 6
drinking causes • drinking increases • drinking affects • drinking leads • drinking begins • ...
czasownik + drinking
Kolokacji: 19
stop drinking • quit drinking • start drinking • keep drinking • finish drinking • ...
przymiotnik + drinking
Kolokacji: 16
heavy drinking • excessive drinking • underage drinking • under-age drinking • hard drinking • ...
przyimek + drinking
Kolokacji: 16
with drinking • of drinking • for drinking • about drinking • to drinking • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.