"discourage drinking" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie pochwalaj picia
  1. discourage czasownik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Does your school or town have a program to discourage underage drinking?

    Podobne kolokacje: