"drinking man" — Słownik kolokacji angielskich

drinking man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): człowiek dotyczący spożywania napojów alkoholowych
  1. drinking rzeczownik + man rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "It's not often we meet a drinking man such as yourself."

    Podobne kolokacje: