"time drinking" — Słownik kolokacji angielskich

time drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas picie
  1. time rzeczownik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He spent a great deal of time drinking and he would sell his work in small deals.

    Podobne kolokacje: