"reduce drinking" — Słownik kolokacji angielskich

reduce drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zredukuj picie
  1. reduce czasownik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This program also focuses on enforcement efforts geared toward reducing underage drinking.

powered by  eTutor logo