"promote drinking" — Słownik kolokacji angielskich

promote drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propaguj picie
  1. promote czasownik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It defies common sense to say posters hanging in bars or stores for two weeks promote underage drinking."

    Podobne kolokacje: