"night drinking" — Słownik kolokacji angielskich

night drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): picie nocne
  1. night rzeczownik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Michael - 1 day 18 hours ago He looks like he has been up all night drinking or doing drugs.

    Podobne kolokacje: