"encourage drinking" — Słownik kolokacji angielskich

encourage drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do picia
  1. encourage czasownik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I am very disappointed at the lack of responsibility shown here and would hope that articles will not encourage drinking and driving.

powered by  eTutor logo