"drinking day" — Słownik kolokacji angielskich

drinking day kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzień dotyczący spożywania napojów alkoholowych
  1. drinking rzeczownik + day rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ted's eyes flashed with the sudden fury of his drinking days.

    Podobne kolokacje: