Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(8) landing, bridge
Kolokacji: 2
(10) peace, consensus
Kolokacji: 3
(13) research, analysis
Kolokacji: 2
(14) instrument, tolerance
Kolokacji: 2
1. instrument approach = podejście przyrządu instrument approach
2. tolerance approach = podejście tolerancji tolerance approach
  • The "zero tolerance" approach favored by drug war profiteers is simply not cost-effective.
  • The party also argued for a harsher anti-terror bill to take a "zero tolerance" approach to terrorism in India.
  • We know this zero tolerance approach works.
  • Its major current policies include economic protectionism, a zero tolerance approach to law and order issues, and anti-immigration.
  • A. The commercial industry cannot entirely bear the burden of a zero tolerance approach.
  • This zero tolerance approach reduces inconsistency, favoritism and unequal enforcement.
  • The report also attacks all drugs and drug use equally, continuing the "zero tolerance" approach of the past eight years.
  • Black criticized the "zero tolerance" approach of the American "war on drugs", arguing that it was largely ineffective.
  • I hope that I can count on your support for the present zero- tolerance approach towards this disease.
  • He called for a "zero tolerance" approach to fraud.
(15) policy, activist
Kolokacji: 2
(16) shotgun, blunderbuss
Kolokacji: 2
(17) modeling, simulation
Kolokacji: 2
(18) development, health
Kolokacji: 2
(19) deadline, date
Kolokacji: 2
(21) DIY
Kolokacji: 1
(22) midnight, night, dusk
Kolokacji: 3
(23) sense, language, counseling
Kolokacji: 3
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.