PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"like one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś podejście
  1. like czasownik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They don't like my approach to the game, that's too bad.

powered by  eTutor logo