TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"evolutionary approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ewolucyjne podejście
  1. evolutionary przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A key to the success of commercial companies was using an evolutionary approach to develop a product.