"evolutionary theory" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ewolucyjna teoria
  1. evolutionary przymiotnik + theory rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the message for basic evolutionary theory is also important.

powered by  eTutor logo