"evolutionary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evolutionary przymiotnik

evolutionary + rzeczownik
Kolokacji: 133
evolutionary biology • evolutionary history • evolutionary theory • evolutionary biologist • evolutionary process • evolutionary change • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.