PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(6) criticize, praise
Kolokacji: 2
(9) base
Kolokacji: 2
2. like one's approach = tak jak czyjś podejście like one's approach
  • They don't like my approach to the game, that's too bad.
  • And I've always liked his approach to the game.
  • They didn't like my hard-charging approach to the case.
  • I like your approach to gather feedback on the content of your report.
  • They did not like his approach to it.
  • The companies included in the Hambrecht index seem to like the firm's approach.
  • "We liked her clean, simple approach," says the celebrity chef.
  • I like his approach to our more predictable snobberies too.
  • "I like his cool casual approach to life and women."
  • I like Brian's approach - it's clever and a little irreverent.
3. appreciate one's approach = doceniać czyjś podejście appreciate one's approach
4. understand one's approach = rozumieć czyjś podejście understand one's approach
(16) call, question, challenge
Kolokacji: 3
(17) discuss, include, encompass
Kolokacji: 3
(19) reflect, illustrate
Kolokacji: 2
(21) influence, shape, embody
Kolokacji: 3
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.