"approach improves" — Słownik kolokacji angielskich

approach improves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście poprawia się
  1. approach rzeczownik + improve czasownik
    Luźna kolokacja

    Such an approach might improve things a little in that part of the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo