PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(6) criticize, praise
Kolokacji: 2
(9) base
Kolokacji: 2
2. like one's approach = tak jak czyjś podejście like one's approach
3. appreciate one's approach = doceniać czyjś podejście appreciate one's approach
4. understand one's approach = rozumieć czyjś podejście understand one's approach
  • The best way to understand their approach is to examine the role they gave to "general confession."
  • "If Chekhov had lived with us these 100 years," she said, he would have understood her approach to his characters.
  • Perhaps the kai has something to say that will help me to better understand his approach.
  • Perhaps you're beginning to understand our approach to love.
  • This example can help us understand Vygotsky's approach to human development.
  • I understand Tom's approach, one of consistency on rural and residential roads.
  • To think of the night sky as a black lake is to understand the choreographer's approach to metaphor.
  • I want first of all to thank all those who supported me and understood my approach.
  • I can understand your approach a little bit.
  • I do not think that you have understood our approach.
(16) call, question, challenge
Kolokacji: 3
(17) discuss, include, encompass
Kolokacji: 3
(19) reflect, illustrate
Kolokacji: 2
(21) influence, shape, embody
Kolokacji: 3
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.