"understand one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozumieć czyjś podejście
  1. understand czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The best way to understand their approach is to examine the role they gave to "general confession."