Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"understand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

understand czasownik

understand + rzeczownik
Kolokacji: 194
understand English • understand things • understand people • understand behavior • understand one's feelings • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 80
1. understand English = zrozum angielski understand English
7. understand one's point = rozumieć czyjś punkt understand one's point
9. understand one's motives = rozumieć czyjś motywy understand one's motives
12. understand one's desire = rozumieć czyjś ochota understand one's desire
16. understand one's reasoning = rozumieć czyjś rozumowanie understand one's reasoning
17. understand women = zrozum kobiety understand women
19. ability to understand = umiejętność rozumienia ability to understand
26. understand one's decision = rozumieć czyjś decyzja understand one's decision
27. understand one's pain = rozumieć czyjś ból understand one's pain
32. understand the danger = zrozum niebezpieczeństwo understand the danger
33. understand one's anger = rozumieć czyjś gniew understand one's anger
42. understand one's work = rozumieć czyjś praca understand one's work
47. understand one's attitude = rozumieć czyjś nastawienie understand one's attitude
54. way to understand = sposób by rozumieć way to understand
55. understand one's rights = rozumieć czyjś prawa understand one's rights
58. understand one's reaction = rozumieć czyjś reakcja understand one's reaction
60. understand one's actions = rozumieć czyjś czyny understand one's actions
66. effort to understand = wysiłek by rozumieć effort to understand
68. understand one's place = rozumieć czyjś miejsce understand one's place
71. understand music = zrozum muzyka understand music
73. understand one's reluctance = rozumieć czyjś niechęć understand one's reluctance
76. understand events = zrozum wydarzenia understand events
80. understand one's plan = rozumieć czyjś plan understand one's plan
czasownik + understand
Kolokacji: 33
enable to understand • struggle to understand • fail to understand • seek to understand • try to understand • pretend to understand • ...
understand + przyimek
Kolokacji: 36
understand about • understand by • understand without • understand through • understand from • ...
understand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 80
fully understand • better understand • clearly understand • completely understand • easily understood • poorly understood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.