"understand women" — Słownik kolokacji angielskich

understand women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozum kobiety
  1. understand czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The trouble is, you neither understand women, nor like them very much.