"biological approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biologiczne podejście
  1. biological przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Such a biological approach, which has been investigated at other laboratories, will probably work best in conjunction with chemical methods.

powered by  eTutor logo