"biological science" — Słownik kolokacji angielskich

biological science kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biologia
  1. biological przymiotnik + science rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One is the conflict between machine technology and biological science.

powered by  eTutor logo