"ecological approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekologiczne podejście
  1. ecological przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is an ecological approach that can reduce or eliminate the use of pesticides.

powered by  eTutor logo