"believe in an approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uwierz w podejście
  1. believe czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And everyone would say, 'Of course, we believe in a totally radical approach; we're the place for you.'

powered by  eTutor logo